The Web Standards Project - Home

Misyonumuz

action
mission
members
resources
 

WaSP Temel Standartlar Teklifi

Özet

World Wide Web Consortium'u (W3C) web üzerindeki bilginin sağlıklı dağılımı için belli standartlar oluşturmuştur.WSP mascot

Tarayıcı yazılımları üreten firmalar, bu standartlara bütünüyle uymayan ürünleriyle, web tasarımcılarını, işletmeleri ve kullanıcıları yıpratmaktadırlar.

W3C standartlarına bütünüyle uyulmaması, web teknolojilerinin kullanımı ve geliştirilmelerini gereksiz yere zorlaştırmakta ve pahalılaştırmaktadır.

Son derece hızla ilerleyen bu pazarda, yeniliğin önemini biz de görüyor ve kavrıyoruz. Ancak yerleşmiş W3C standartlarına uyumun yenilik mazereti altında göz ardı edilmiş olması, web'i gereksiz yere parçalamaktadır ve bu durum kimseye fayda sağlamamaktadır.

Bizim amacımız bu çekirdek standartları desteklemek ve tarayıcı üreten firmaları da buna özendirerek herkesin web teknolojilerini kolayca ve gereksiz maliyet artışlarından etkilenmeden kullanabilmelerini sağlamaktır.

 

Açılım 

Bahsettiğimiz "standartlar" şunlardır:

Yapısal Lisanlar
HTML 4.0
XML 1.0

Prezantasyon Lisanları
Cascading Style Sheets 1
Cascading Style Sheets 2
XSL (geliştirilme aşamasındadır)

Object Modelleri
Document Object Model 1 Core HTML/XML

Scripting
ECMAScript (JavaScript'in "resmi" versiyonu)

... ile televizyon ve PDA tabanlı tarayıcılar için yeni belirmekte olan standartlardır.

Bu standartlar (ECMAScript hariç) W3C tarafından web'in en çok sayıda kullanıcıya (tarayıcılar, platformlar ve diğer cihazlar yardımıyla) açılabilmesi amacıyla tasarımcıların gelişmiş prezantasyon ve interaktif özelliklere olan ihtiyacına cevaben oluşturulmuştur.

Web dokümanının her parçası bahsedilen dengeyi korumak üzere "bütün" göz önünde tutularak tasarlanmıştır. Bu yüzdendir ki yapısal olan HTML yada XML'in, dokümanın prezantasyonundan ayrı tutulması yada standart ve uyarlanabilen bir object modelinin oluşturulması gereklidir. Ve yine bu yüzdendir ki tarayıcı üreten firmaların kendi ürünlerine has özellikleri tasarlamaya başlamadan önce bahsedilen çekirdek standartlara bütünüyle uymaları çok önemlidir.

HTML, XML, CSS ve DOM ilgi çekici teknolojiler olmanın ötesinde en önemli iki hedef olan sofistike ve doğru prezantasyon ile en çok kullanıcıya ulaşım da kullanılan tasarım araçlarıdır.

Bu yüzdendir ki web yazılımcı ve dizayncılarının bu teknolojileri tasarlandıkları amaçlarına uygun bir şekilde kullanmayı öğrenmeleri kendilerine fayda sağlayacaktır. Fakat bunun uygulanmasının sözü edilen teknolojilerin şu andaki fregmante ve uyumsuz kullanım tarzlarını göz önüne aldığımızda son derece zor olduğu ortaya çıkar. Bir web sayfasının, tarayıcılar arasındaki uyumsuzluklar yüzünden birden fazla versiyonunu oluşturmak hem web tasarımcılarını hem de servislerini sundukları işletmeleri zor durumda bırakmakta ve gereksiz zaman ve para israfına neden olmaktadır. Bu durumu önlemek için geliştirilen alternatif çareler ise hem tasarımcılar ve müşterileri için gereksiz maliyet artışları yaratmakta hem de geliştirilen web sayfalarının yeni beliren televizyon ve PDA tabanlı tarayıcılarla uyumsuz olmasına yol açmaktadır.

Bu sebeple bahsedilen teknolojilerin amaçlarına uygun kullanımı, web tasarımcılarının bunları doğru kullanmayı öğrenmesinin yanında, tarayıcı yazılımı üreten firmaların da ürünlerini söz verdikleri gibi bahsedilen standartlara uygun üretmelerini gerektirmektedir.

Trans.: S. Uresin