You’re viewing an archive of outdated material. Visit The Web Standards Project’s updated site to learn about our current mission.

 

The Web Standards Project - Home

Formål

action
mission
members
resources

WaSPs forslag til grundlæggende standarder

Opsummering
 

World Wide Web Consortium (W3C) har etableret standarder for tolkning af web-baseret indhold.WaSPs Maskot

At browserfirmaerne udgiver browsere, der ikke har ensartet støtte for disse standarder, er til skade for web-udviklere, kommercielle aktører og brugere.

Mangel på ensartet støtte af W3C-standarder gør det at udvikle og bruge web-baserede teknologier unødigt dyrt og vanskelig.

Vi anerkender at innovation er nødvendig i et marked i hurtig udvikling. Men grundlæggende støtte for W3C-standarder er blevet ofret i innovationens navn, noget der fører til grundløs fragmentering af webben og ikke er til gavn for nogen.

Vores mål er at støtte disse grundlæggende standarder og opmuntre browserfirmaerne til at gøre det samme. Derved vil vi sikre enkel og rimelig tilgang på webteknologier for alle brugergrupper.

Detaljerne
 

Når vi snakker om "web-standarder", mener vi:

Strukturelle sprog
HTML 4.0
XML 1.0

Præsentationssprog
Cascading Style Sheets 1 (feuilles de style)
Cascading Style Sheets 1 (feuilles de style)
XSL (under udvikling)

Objektmodeller
Document Object Model (DOM) 1 Core HTML/XML

Scripts
ECMAScript (den "officielle" versionen af JavaScript)

... så vel som fremvoksende standarder, som de for fjernsynsbaserede og PDA-baserede browsere.

Disse standarder blev (med undtagelse af ECMAScript) lavet af W3C med den intention at skabe en balance mellem udviklernes behov for et sofistikeret sæt af præsentations- og interaktivitetsværktøjer og ønsket om at gøre webben tilgængelig til så mange browsere (og andet klientudstyr) og miljøer det er muligt.

For at opnå en sådan balance, bliver hver del af et webdokument udviklet som del af et strukturelt rammeværk. Det er derfor adskillelsen af strukturel HTML og XML fra dokumentpræsentationselementerne er så vigtigt, og hvorfor det at have en generel og forudsigelig objektmodel er så kritisk. Og det er også derfor fuld støtte for disse grundlæggende standarder burde have browserfirmaernes førsteprioritet - rangeret over egne produktspecifikke innovationer.

HTML, XML, CSS og DOM er mere end bare et sæt inter essante teknologier. De er også en måde at lave websider på, der gør kombinationen af raffineret og passende præsentation og bred tilgang muligt.

Det er i udviklernes egen interesse at lære at bruge disse teknologier på den måde, de var tiltænkt at bruges. Men dette er for tiden meget vanskeligt da dagens implementationer både er ufuldstændige og ofte inkompatible. At lave flere versioner af samme webside på grund af inkompatibilitet mellem browsere er spild af ressourcer både for webudviklerne og deres klienter. Alternativet er at prøve at løse inkompatibilitetsproblemerne ved hjælp af komplicerede workarounds, der koster meget både for udviklerne og deres klienter, og fører til at websiderne ikke bliver fleksible nok til at bruges af de fremvoksende fjernsyns- og PDA-baserede browserteknologier.

Dermed vil det at bruge disse teknologier til deres oprindelige formål kræve ikke bare at udviklerne lærer at bruge dem, men også at browserfirmaerne lever op til sine løfter om at støtte dem.

 

Trans: Allan Christensen, Stephan B. Nedregård