You’re viewing an archive of outdated material. Visit The Web Standards Project’s updated site to learn about our current mission.

 

Het Web Standaarden Project - Home

Mission

action
mission
members
resources
   English
 

WaSP Minimale Standaarden Voorstel

Samvenvatting 

Het World Wide Web Consortium (W3C) heeft standaarden ontwikkeld voor het interpreteren van informatie op het Web.WSP mascot

Door browsers uit te brengen die niet op een uniforme manier deze standaarden ondersteunen benadelen de browsermakers zowel Webontwikkelaars, bedrijven als gebruikers.

Het gebrek aan uniforme ondersteuning van W3C standaarden maakt het gebruik en de ontwikkeling van technologieën voor het Web onnodig moeilijk en duur.

We zien in dat innovatie nodig is binnen een markt die snelle ontwikkelingen kent. Maar minimale ondersteuning van W3C standaarden is opgeofferd voor zulke innovatie, waardoor het Web onnodig wordt verdeeld terwijl niemand er van profiteert.

Ons doel is om deze kernstandaarden te ondersteunen en browsermakers aan te moedigen om hetzelfde te doen, zodat simpele betaalbare toegang tot Webtechnologieë mogelijk is voor iedereen.

 

De Details 

Als we het hebben over "standaarden" voor het Web, dan bedoelen we:

Structurele talen
HTML 4.0
XML 1.0

Presentatietalen
Cascading Style Sheets 1
Cascading Style Sheets 2
XSL (in ontwikkeling)

Object Modellen
Document Object Model 1 Core HTML/XML

Scripting
ECMAScript (de "officiële" versie van JavaScript)

en daarnaast standaarden in ontwikkeling, zoals voor televisie- en handcomputer-browsers.

Deze standaarden zijn ontwikkeld door het W3C (ECMAScript uitgezonderd) met de intentie om een goede afweging te maken tussen enerzijds de behoeftes van ontwikkelaars voor een geavanceerde verzameling van presentatie- en interactieve mogelijkheden en anderzijds het verlangen om het Web toegankelijk te maken voor een zo groot mogelijk aantal browsers (en andere client-produkten) en omgevingen.

Elke laag van een Webdocument was ontwikkeld als onderdeel van een heel framewerk om deze balans te bereiken. Dit is waarom de scheiding van structurele HTML of XML van de presentatie van een document zo belangrijk is of waarom een algemeen en voorspelbaar object model cruciaal is. En dit is ook de reden waarom volledige ondersteuning van deze kernstandaarden de eerste prioriteit zou moeten zijn voor browsermakers voordat ze proberen om hun produkt-specifieke innovaties toe te voegen.

HTML, XML, CSS en het DOM zijn meer dan alleen maar een verzameling van interessante technologieën. Zij zijn een manier van het creëren van Webpagina's die zowel ingenieuze en gepaste presentatie als wijdverbreide toegang mogelijk zal maken.

Het is in het eigen belang van ontwikkelaars om deze technologieëen te leren te gebruiken op de manier waarvoor zij bedoeld zijn. Maar dit is op zijn minst moeilijk met de fragmentarische, en vaak incompatibele implementaties van deze technologieën. Het creëeren van meerdere versies van dezelfde Webpagina vanwege incompatibiliteiten tussen browsers is voor ontwikkelaars verspilling en schiet het doel voorbij. Het alternatief is om te proberen een oplossing te vinden voor de incompatibiliteiten met behulp van gecompliceerde workarounds die kostbaar zijn voor ontwikkelaars en klanten - met als gevolg dat Webpagina's niet flexibel genoeg kunnen zijn om gebruikt te worden voor televisie- en handcomputer-browsers.

Derhalve vereist het gebruik van deze technologieën niet alleen dat ontwikkelaars leren ze te gebruiken, maar ook dat browsermakers de daad bij het woord voegen en hen ondersteunen.

 

Transl: Dirk de Kok