WaSP - Hjemmeside

Målsetting

action
mission
members
resources

Fundamentet for WaSPs standardiseringsforslag

Sammendrag

World Wide Web Consortium (W3C) har vedtatt standarder for tolkning av web-basert innhold.WSP mascot

Ved å utgi nettlesere som ikke konsekvent støtter disse standardene, skader nettleser-produsentene både webutviklere, næringer og brukere.

Mangel på enhetlig støtte for W3C standarder gjør bruk og utvikling av web-baserte teknologier unødvendig vanskelig og dyrt.

Vi er inneforstått med behovet for innovasjon i et marked i rask utvikling. Men grunnleggende støtte for eksisterende W3C standarder har blitt ofret i innovasjonens navn, noe som har ført til unødig fragmentering av WWW og redusert tilgjengelighet.

Vårt mål er å støtte disse grunnleggende standardene og å oppfordre utviklerene av nettlesere til å gjøre det samme, og dermed sikre en enkel, overkommelig tilgang til webteknologier for alle.

Spesifiseringer
 

Når vi snakker om web "standarder" mener vi:

Strukturerte språk
HTML 4.0
XML 1.0

Presentasjonsspråk
Cascading Style Sheets 1
Cascading Style Sheets 2
XSL (under utvikling)

Objektmodeller
Document Object Model 1 Core HTML/XML

Script
ECMAScript (den "offisielle" versjonen av JavaScript)

... såvel som kommende standarder, slik som de for TV og PDA-baserte nettlesere.

Disse standardene ble laget av W3C (med unntak av ECMAScript) i den hensikt å balansere designerens behov for et avansert sett med presentasjons- og interaktive funksjoner mot ønsket om å gjøre WWW tilgjengelig for flest mulig nettlesere (og andre klienter) og miljøer.

Hvert lag i et web-dokument ble laget som en del av et helt rammeverk for å oppnå denne balansen. Dette er årsaken til at skillet mellom strukturell HTML eller XML fra presentasjonen av et dokument er så viktig, og årsaken til at en generell og forutsigbar objektmodell er avgjørende. Dette er også grunnen til at full støtte for disse grunnleggende standardene burde være første prioritet for utviklerne av nettlesere, før de forsøker å legge til sine produktspesifike innovasjoner.

Tilbake til begynnelsen HTML, XML, CSS og DOM er mer enn kun et sett med interessante teknologier. De er en måte å lage websider på som både møter målene om avansert og passende presentasjon, og stor tilgjengelighet.

Det er i utviklerenes egen interesse å lære å bruke teknologiene på den måten de var ment å brukes. Men dette er vanskelig med den nåværende oppsplittede og ofte inkompatible implementeringen av disse teknologiene. Å lage flere versjoner av samme webside på grunn av inkompatibilitet mellom nettlesere er sløsing og ødeleggende for web-utviklere og deres kunder. Alternativet er å prøve å løse inkompatibilitetene gjennom ofte kompliserte omveier som er dyrt for både utviklere og deres kunder - på bekostning av fleksibiliteten som kunne gjøre innholdet brukbart under kommende teknologier som TV og PDA-baserte nettlesere.

Å bruke disse teknologiene slik de var påtenkt krever følgelig ikke bare at web-utviklere lærer seg å bruke dem, men også at nettleser utviklerene lever opp til løftene om å støtte dem.

 

Transl: Tomas Fjetland