You’re viewing an archive of outdated material. Visit The Web Standards Project’s updated site to learn about our current mission.

 

The Web Standards Project -
Home

Misiune

actiune
misiune
membri
resurse

F.A.Q.  

Propunerea WaSP cu privire la stabilirea unor standarde de bazã

Sumar

World Wide Web Consortium (W3C) a stabilit standarde pentru interpretarea continutului paginilor web.WSP mascot

Prin lansarea unor browsere care nu suportã în mod uniform aceste standarde, creatorii de browsere lovesc în egalã mãsurã în creatorii de situri, în oamenii de afaceri si în utilizatori.

Lipsa unui suport uniform pentru standardele W3C (World Wide Web Consortium) face ca exploatarea si dezvoltarea tehnologiilor Web sa fie în mod inutil îngreunatã si sã devinã mai costisitoare.

Noi recunoastem necesitatea inovatiei pe o piatã în dezvoltare. Totusi, suportul de bazã al standardelor W3C existente a fost sacrificat în numele unor asemenea inovatii, fragmentând web-ul în mod inutil, ceea ce nu e în interesul nimãnui.

Scopul nostru este sprijinirea standardelor despre care am pomenit, si încurajarea creatorilor de browsere în aceeasi directie, pentru ca acestia sã asigure pentru toatã lumea un acces simplu si usor de obtinut la tehnologiile web.

Detalii

Când vorbim despre "standarde" web, ne referim la:

Limbaje structurate
HTML 4.0
XML 1.0

Limbaje de prezentare
Cascading Style Sheets 1
Cascading Style Sheets 2
XSL (in faza de dezvoltare)

Modele Obiect
Document Object Model 1 Core HTML/XML

Scripting
ECMAScript (versiunea "oficiala" a Javascript)

... si în egalã masurã, la noile standarde, ca cele pentru browserele care oferã suport TV si PDA.

Aceste standarde au fost create de W3C (exceptand ECMAScript) cu intentia de a satisface în acelasi timp nevoile designerilor de a avea posibilitãti de conceptie sofisticatã si interactivã, si dorinta de a face Web-ul accesibil prin cât mai multe browsere (si alte aplicatii client), si pentru cât mai multe platforme.

Fiecare layer (strat) dintr-un document web a fost conceput ca parte a unui întreg cadru care sã compenseze aceastã balantã. Iatã de ce separarea structurii HTML sau XML de prezentare a unui document este atât de importantã, iatã de ce a avea un generic si un obiect model este de o importantã capitalã. Iatã si de ce suportul deplin acordat acestor standarde de bazã ar trebui sa fie prima prioritate a creatorilor de browsere, înainte de a lansa propriile inovatii.

HTML, XML, CSS si DOM sunt mai mult decât un simplu set de technologii interesante. Sunt o modalitate de a crea pagini web care vor permite satisfacerea simultanã a nevoii de sofisticare si prezentare adecvatã si a celei de largã accesibilitate.

Este în interesul creatorilor sã învete sã foloseascã aceste tehnologii astfel cum au fost concepute. Dar a face acest lucru este în prezent dificil, datoritã implementãrii lor fragmentare, si uneori incompatibile. Sã creezi mai multe versiuni ale aceleiasi pagini web numai pentru cã existã incompatibilitãti între browsere este o pierdere de timp si o tacticã defetista pentru creatorii web si pentru clientii lor. Alternativa este sã se încerce rezolvarea incompatibilitatilor prin crearea unor rutine complicate si costisitoare pentru creatori si pentru clientii lor - si pretul este o flexibilitate redusã a paginilor web, care nu le face apte pentru browserele cu suport TV si PDA.

In consecintã, folosirea acestor tehnologii în scopul pentru care au fost initial concepute nu cere numai creatori care sã le însuseascã, ci si browsere care sa le suporte.

 

F.A.Q.   >>>

 

Traducere: Jordi Muresan