You’re viewing an archive of outdated material. Visit The Web Standards Project’s updated site to learn about our current mission.

 

Till WaSP Hemma

Uppdrag & Mål

handling
uppdrag & mål
medlemmar
resurser
 

Grunderna till WaSPs standardiseringsförslag

Sammanfattning 

The World Wide Web Consortium (W3C) har etablerat standarder för att översätta och tolka webb-baserat material. WaSP
Maskot

Genom att distribuera webb-läsare som inte enhetligt stöder dessa standarder, skadar tillverkare av webb-läsare utvecklare, affärsverksamheter tillika användare..

Brist på övergripande stöd av W3C-standards gör att användandet och utvecklingen av webb-baserade teknologier blir onödigt svår och kostsam.

Vi är medvetna om vikten av innovation inom en snabbt föränderlig marknad. Grundläggande stöd för de existerande standarderna från W3C har dock offrats för denna innovationslusta, vilken helt onödigt splittrat webben och gjort den svårhanterlig för de flesta av oss.

Vårt mål är att stödja den grundläggande standarden och uppmana tillverkarna av webb-läsare att göra detsamma. Vi kan därigenom försäkra enkel och billig tillgång till webb-teknologier för alla.

 

Detaljer 

När vi talar om "standarder" för webben menar vi:

Strukturerade språk
HTML 4.0
XML 1.0

Presentationsspråk
Cascading Style Sheets 1
Cascading Style Sheets 2
XSL (under utveckling)

Objektmodeller
Document Object Model 1 Core HTML/XML

Script
ECMAScript (den "officiella" versionen av JavaScript)

... tillika framkomna standarder, så som de grundläggande TV- och PDA-baserade webb-läsarna.

Dessa standarder skapades av W3C (med undantag för ECMAScript) med avsikten att balansera konstruktörers behov av en sofistikerad uppsättning verktyg för presentation och interaktivitet mot önskan att göra webben nåbar för de flesta webb-läsare (och andra klienter) och miljöer.

Varje lager av ett webb-dokument framställdes som en del i en hel grundstomme för att uppnå denna balans. Detta förklarar varför separationen av strukturerad HTML eller XML från presentationen av ett dokument är så viktig, eller varför existensen av en allmängiltig och förutsägbar objektmodell är oumbärlig.

Därför ska fullt stöd för dessa grundstandarder prioriteras först för tillverkarna av webb-läsare, innan de försöker lägga till sina produktspecifika innovationer.

Till
ToppenHTML, XML, CSS och DOM är mer än bara en uppsättning intressanta teknologier. De är också ett sätt att skapa webb-sidor som uppfyller dels sofistikerad och lämplig presentation, och dels bred tillgänglighet.

Det ligger i utvecklarnas eget intresse att lära sig använda dessa teknologier på det sätt som de ska användas. Men att göra detta är svårt med den nuvarande splittrade, och ofta inkompatibla, implementationen av dessa teknologier. Att skapa flera versioner av samma webb-sida på grund av inkompabilitet bland webb-läsarna är slöseri och självförstörande för webb-utvecklarna och deras kunder. Alternativet är att försöka lösa inkompabiliteten genom att på ett komplicerat sätt försöka kringgå problemet, vilket också är kostsamt för utvecklarna och kunderna - på bekostnad av att förhindra webb-sidor från att vara tillräckligt flexibla till att utveckla TV- och PDA baserade webb-läsare.

Slutsats - att använda dessa teknologier enligt deras syfte kräver inte bara att utvecklarna lär sig använda dem, utan också att de som tillverkar webb-läsare lever upp till sina löften att stödja dem.

 

Transl: Shelley Rae Norbeck, Gunnar Eriksson, Pär Almqvist